Bản tin VAC quý 3/2017

Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;  kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn đã kê khai …

Bản tin VAC quý 2/2017

Chính sách thuế đối với hoạt động cho vay không tính lãi (lãi suất 0%);  Sửa đổi một số quy định về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ …

Bản tin VAC quý 1/2017

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót;  hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp; Nghị định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết …

Bản tin VAC tháng 10 & 11/2016

Một số lưu ý thay đổi về chứng từ thanh toán qua ngân hàng;  Quy định thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định…

Bản tin VAC tháng 8 & 9/2016

Một số lưu ý thay đổi về Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;  Quy định thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá […]

Bản tin VAC tháng 7/2016

Một số lưu ý thay đổi về Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 27/5/2016; Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13/06/2016; Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Nghị định 53/2016/NĐ-CP 13/06/2016; Công văn 2543/TCT-KK ngày 08/06/2016…