Tư vấn thuế

VAC làm việc hết mình để xây dựng uy tín của chính mình, niềm tin đối với khách hàng không chỉ vì các khách hàng, vì Nhà nước mà còn vì cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp

Thuế ngày càng đóng vai trò quan trọng do các quy định về thuế càng ngày càng trở nên phức tạp. Với một đội ngũ gồm các chuyên gia am hiểu về các sắc thuế và tận tâm, VAC sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng hoàn thành đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước đồng thời tận dụng triệt để các lợi thế về thuế trong hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi ích của các chủ sở hữu công ty.

Đối với nhiều cá nhân

Thuế thu hút được sự quan tâm ngày càng nhiều hơn.Với khả năng của mình, VAC giúp các khách hàng của mình có đầy đủ tự tin hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước cũng như đảm bảo được giá trị tài sản của mình. VAC sẵn sàng bảo vệ khách hàng trong mọi trường hợp tranh chấp xảy ra.

Các dịch vụ tư vấn thuế do VAC cung cấp bao gồm

Đăng ký & kê khai thuế
Tư vấn kế hoạch thuế
Cung cấp các văn bản thuế có liên quan