Tư vấn – đào tạo

Thế giới ngày nay đang thay đổi từng ngày, từng giờ để có được thành công mỗi người phải biết nắm bắt lấy từng cơ hội đồng thời phải biết kiểm soát các rủi ro.Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn có hiệu quả và các khóa học cập nhật các kiến thức mới nhất, VAC đã tham gia thành công vào việc giúp các khách hàng của mình thích ứng với môi trường mới.

Các dịch vụ tư vấn & đào tạo do VAC cung cấp bao gồm:

Đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp
Tư vấn thực hành kế toán
Tư vấn đầu tư & thủ tục cấp phép
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán
Tư vấn tài chính
Tổ chức lớp bồi dưỡng kế toán trưởng
Tổ chức lớp thực hành kế toán
Tổ chức lớp chuẩn mực kế toán & kế toán
Tổ chức lớp kiểm toán nội bộ