Xác định đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Ngay sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa của người nộp thuế (NNT), cơ quan hải quan có văn bản phản hồi cho NNT thực hiện.

Ngày 16/9/2022, Tổng cục Hải quan có Công văn số 3851/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa cho NNT.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 26 chương IV Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về kiểm tra hồ sơ thì trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế thì cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế của NNT để phục vụ việc hoàn thuế.

Theo quy định trên, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm sau kế tiếp đối với các trường hợp sau:

– NNT trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.

– NNT có tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên.

– NNT không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa.

– Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của NNT.

Trên cơ sở xác định các đối tượng trên, cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc NNT thực hiện hoàn thuế GTGT theo đúng quy định. Ngay sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa của NNT, cơ quan hải quan có văn bản phản hồi cho NNT.

Đối với các trường hợp hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế thì không cần thu thập thêm thông tin từ cơ quan thuế địa phương.