Những điểm mới nhiều người chưa biết về lương tối thiểu vùng 2017

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 với nhiều quy định mới, chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cần quan tâm.

luong-2017

Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng

Nghị định 153/2016/NĐ-CP nêu rõ, từ ngày 01/01/2017 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng  lần lượt là  3.750.000 đồng/tháng, 3.320.000 đồng/tháng, 2.900.000 đồng/tháng, 2.580.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I, II, III, IV. (Khoản 1 Điều 3)

Bổ sung đối tượng áp dụng

Nghị định 153/2016/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng áp dụng, đó là: “Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động”. (Khoản 1 Điều 2)

Thay đổi trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định,  mức lương của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất (So với quy định hiện hành, thì Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã bỏ cụm “chưa qua đào tạo”. (Điểm a Khoản 1 Điều 5)

Đồng thời, mức lương của người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (So với quy định hiện hành, thì Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã bổ sung đầy đủ hơn, cụ thể là thêm cụm “”làm công việc đòi hỏi người lao động” và “đào tạo nghề theo”). (Điểm b Khoản 1 Điều 5)

Thay đổi địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1.Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là Vùng I (hiện hành là Vùng II);

2.TP. Sông Công, Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III),

3.TP. Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III),

4.TP. Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III);

5.Huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).

6.Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).

7.Huyện Giang Thành  thuộc tỉnh Kiên Giang sẽ là Vùng IV (hiện hành là Vùng III).

Theo tapchitaichinh.vn