Hướng dẫn về thuế môn bài

thue mon baiThuế môn bài là một khoản thanh toán bắt buộc hàng năm cho các tổ chức kinh tế. Theo công văn gần đây của Bộ Tài Chính, thuế môn bài vẫn áp dụng cho năm 2016 theo các quy định hiện hành (tức là Thông tư 96/2002 và Thông tư 42/2003). Theo đó, mức thuế môn bài sẽ được xác định dựa trên mức vốn đăng ký của doanh nghiệp, tối đa là 3 triệu Việt Nam đồng. Thuế môn bài sẽ được nộp và/ hoặc thanh toán theo năm dương lịch:

• Trong trường hợp không có sự thay đổi về mức thuế môn bài (tức là không có sự thay đổi vốn của doanh nghiệp so với mức vốn đã đăng ký năm 2015), doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế môn bài mà chỉ cần phải nộp tiền thuế, chậm nhất là vào ngày 30 tháng Một.

• Trong trường hợp có sự thay đổi về mức thuế môn bài, doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế môn bài, chậm nhất vào ngày 31 tháng Mười Hai và nộp tiền thuế, chậm nhất vào ngày 30 tháng Một.

Từ ngày 1/1/2017, quy định về thuế môn bài sẽ được thay thế bằng Luật Phí, Lệ phí đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 15/11/2015.