[Thông tư số 43/2016/TT-BTC] Hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 3/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC về hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm thủy sản.

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư số 43 sửa đổi nêu rõ sửa đổi điểm c Khoản 3 như sau:Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu có trách nhiệm lập và gửi bảng kê doanh thu phí bảo hiểm cho doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm”.

Đồng thời, thông tưcũngsửa đổi điểm c Khoản 4. Cụ thể, định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu lập bảng kê kèm theo bảng thanh toán gửi cho các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm…

Sau đây là nội dung thông tư

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Link Tải về [213.00 B]