Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về hồ sơ người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải có tại thời điểm được bổ nhiệm bao gồm:
– Phiếu lý lịch tư pháp;
– Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
– Bản cam kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về việc đáp ứng đầy đủ nội dung quy định tại các điểm a, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.
Ngoài ra, về điều kiện vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì: Vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2017.

Sau đây là nội dung thông tư

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [210.00 B]