Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Ngày 12/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017; Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 93/2017/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2018.

Sau đây là nội dung thông tư

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [209.00 B]