Quyết định 2180 – bãi bỏ 34 thủ tục hành chính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2180/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng công bố kèm theo Quyết định này 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vquyet-toan-thueực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong đó, có 20 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; 34 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Danh mục 34 thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ tại Quyết định 2180/QĐ-BTC, gồm 17 thủ tục cấp cục thuế và 17 thủ tục có cùng nội dung nhưng thực hiện tại cấp chi cục thuế. Cụ thể 17 thủ tục bãi bỏ như sau:

Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Xác nhận hóa đơn đã phát hành quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Mua tem rượu của cơ quan Thuế quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Báo cáo mất tem rượu quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn từ thoibaotaichinhvietnam.vn

Nội dung quyết định

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Link Tải về [42.50 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Link Tải về [134.50 KB]