Thông tư số 19/2020/TT-BTC quy định mới về các tài khoản kế toán trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước

Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Theo Thông […]

Dịch Covid-19: “Cú sốc” lớn đối với nền kinh tế

Dịch Covid-19 khiến thị trường tiêu thụ bị co hẹp, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, hàng không nguồn thu bị sụt giảm, tạo “cú sốc” đối với nền kinh tế. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 gần 2 tháng nay đã khiến nền kinh tế thế giới […]

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Theo Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: Một […]

Thông báo tuyển dụng

Công ty chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển thêm nhân sự như sau YÊU CẦU CHUYÊN MÔN Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán viên lĩnh vực tài chính; Tốt nghiệp hoặc đang học đại học (sinh viên thực tập) chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, […]