5 nhóm ngành chịu tác động trực tiếp của giá xăng dầu

[VAC] Tác động từ việc tăng giá xăng sẽ ảnh hưởng trực đến giá các sản phẩm dịch vụ của 5 nhóm ngành này do xăng là đầu vào quan trọng. Tăng thuế bảo vệ môi trường có thể làm tăng giá xăng dầu và ảnh hưởng lan tỏa đến […]