Bản tin VAC quý 3/2017

Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;  kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn đã kê khai …

Bản tin VAC quý 2/2017

Chính sách thuế đối với hoạt động cho vay không tính lãi (lãi suất 0%);  Sửa đổi một số quy định về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ …

Bản tin VAC quý 1/2017

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót;  hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp; Nghị định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết …

Hướng dẫn cách viết đúng trên Hóa đơn bán hàng

[VAC] Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số  26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cụ thể, Hóa […]

Bản tin VAC tháng 10 & 11/2016

Một số lưu ý thay đổi về chứng từ thanh toán qua ngân hàng;  Quy định thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định…