Tư vấn – đào tạo

“Thế giới đang thay đổi từng ngày, để có được thành công phải biết nắm bắt lấy từng cơ hội. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn có hiệu quả và các khóa học cập nhật các kiến thức mới nhất, VAC đã góp phần giúp các khách hàng của mình thích ứng với môi trường mới.” Xem thêm