Kiểm toán

“Cung cấp các dịch vụ kiểm toán luôn luôn là thế mạnh của VAC. Các dịch vụ kiểm toán do VAC cung cấp đều được lập kế hoạch và tiến hành theo các Quy trình kiểm toán chuẩn do VAC xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn […]

Tư vấn thuế

“Với một đội ngũ gồm các chuyên gia am hiểu về các sắc thuế và tận tâm, VAC sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng hoàn thành đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước đồng thời tận dụng triệt để các lợi thế về thuế trong hoạt động kinh doanh […]

Tư vấn – đào tạo

“Thế giới đang thay đổi từng ngày, để có được thành công phải biết nắm bắt lấy từng cơ hội. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn có hiệu quả và các khóa học cập nhật các kiến thức mới nhất, VAC đã góp phần giúp các […]