Cập nhật chế độ kế toán 200

Ngày 25-26 tháng 4 năm 2015, Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu tổ chức hội thảo “Cập nhật chế độ kế toán Việt Nam”, với khách mời Tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà, phó vụ trưởng vụ Chế độ kế toán – Bộ Tài chính, cùng sự tham gia đông đảo các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực. Trong 2 ngày ngắn ngủi, hội thảo đã cung cấp và giải đáp nhiều thông tin và vấn đề quan trọng liên quan đến chế độ kế toán Việt Nam.