VAC Camping Season 1

Thể hiện một VAC trưởng thành, năng động, máu lửa nhất, toàn thể nhân viên cùng nhau tham gia dã ngoại. Mặc cho sóng biển gào thét, cơn gió lạnh ngoài biển khơi, chúng tôi vẫn”cháy” vẫn “rực lửa”…