Kỷ niệm 9 năm thành lập VAC

Sinh hoạt tập thể tại khu du lịch Hồ Mây