8 Năm thành lập

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC) được hình thành trên cơ sở tách ra hoạt động từ Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) từ ngày 10 tháng 11 năm 2006. VAC hiện đã trở thành nhà cung cấp các dịch vụ Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn thuế chuyên nghiệp trong khu vực.