Kiểm toán

Cung cấp dịch vụ kiểm toán luôn luôn là thế mạnh của VAC.

Các dịch vụ kiểm toán do VAC cung cấp đều được lập kế hoạch và tiến hành theo các Quy trình kiểm toán chuẩn do VAC xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Quy định về kiểm toán độc lập của Chính Phủ Việt Nam và các quy định hiện hành, đồng thời có sự so sánh, đối chiếu và vận dụng các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Thông lệ được chấp nhận chung của Quốc tế. Từ các kết quả kiểm toán, VAC đảm bảo cung cấp những góp ý xây dựng hiệu quả cho các khách hàng của mình. Trải qua một thời gian dài nỗ lực xây dựng và không ngừng phát triển, VAC đã tạo dựng được niềm tin của các khách hàng trong từng dịch vụ kiểm toán.

Các dịch vụ kiểm toán do VAC cung cấp bao gồm:

Kiểm toán báo cáo tài chính:

Kiểm toán Báo cáo Tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Với gần 200 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:
+ Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
+ Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
+ Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…
+ Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Kiểm toán Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành:

Hoạt động Kiểm toán Báo cáo Tổng hợp Quyết toán dự án hoàn thành là một trong những hoạt động nổi trội của VAC. Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:

– Kiểm toán Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành với các dự án chuyên ngành như:
+ Công trình Dân dụng (Trường học, Chung cư, Khách sạn, Văn phòng, Bệnh viện …)
+ Công trình Công nghiệp (Thủy điện, Nhiệt điện…)
+ Công trình Giao thông Vận tải (Đường, Cầu, Sân bay, Bến cảng…)
+ Công trình Nông nghiệp, Thủy lợi (Kênh mương, đập thủy lợi …)
+ Các loại hình công trình khác.
– Kiểm toán xác định giá trị Dự toán của các dự án chuẩn bị đầu tư.
– Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
– Kiểm toán hoạt động;
– Kiểm toán tuân thủ;
– Kiểm toán nội bộ;
– Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước.