Giới thiệu

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn có chất lượng cao nhất.

~~~***~~~

GCN DKHK Kiem toan 2Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi những kiểm toán viên chuyên nghiệp, với phương châm: Độc lập – Chính trực – Khách quan – Bảo mật. Chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình bằng sự hỗ trợ thành công cho khách hàng và tạo điều kiện để nhân viên phát triển vượt bậc.

Mục tiêu hoạt động của VAC là giúp khách hàng và những người quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cung cấp cho họ những thông tin đích thực và cần thiết để tổ chức điều hành hoạt động của khách hàng và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn. Hoạt động của VAC nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho khách hàng, trợ giúp cho hoạt động của khách hàng được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

VAC thực hiện kiểm toán theo các Nguyên tắc, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và thông lệ kiểm toán quốc tế, phù hợp với những quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chất lượng cao, ý thức trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, VAC luôn được các khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan chức năng tín nhiệm và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ mà VAC cung cấp.