Các chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

Tháng 3/2023 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế – tài chính chính thức có hiệu lực Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản […]

Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN. Thông tư số […]

Bản tin Hội viên VACPA số 28

[VAC] Kính gửi đến quý khách hàng cùng quý đọc giả “Bản tin Hội viên VACPA số 28″ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Hy vọng đây sẽ là cuốn Bản tin hữu ích đối với Ông/Bà!

Thông báo tuyển dụng

Công ty chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển thêm nhân sự như sau YÊU CẦU CHUYÊN MÔN Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán viên lĩnh vực tài chính; Tốt nghiệp hoặc đang học đại học (sinh viên thực tập) chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, […]